ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

Η κινητική ανάπτυξη των διαφόρων τύπων της εγκεφαλικής παράλυσης, η εμφάνιση και αλλαγές του ανωμάλου στασικού τόνου και προτύπων όπως ξεδιπλώνονται στο αναπτυσσόμενο βρέφος, περιγράφονται σ' αυτό το βιβλίο. Η αλληλουχία αυτής της ανάπτυξης στους διαφόρους τύπους της εγκεφαλικής παράλυσης έχει παρατηρηθεί προσεκτικά σ' ένα μεγάλο αριθμό παιδιών επί πολλά χρόνια. Πολλά από τα παιδιά αυτά είχαν ήδη αναπτύξει ανώμαλα πρότυπα και δραστηριότητες αυθόρμητα πριν αρχίσει η θεραπεία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την σειρά της ανώμαλης ανάπτυξης για να διακρίνουμε τα πρώτα σημάδια της χειροτέρευσης της στασικής συμπεριφοράς και να αναγνωρίζουμε τη σημασία τους για μελλοντικές δραστηριότητες και την πιθανή ανάπτυξη τυπικών συρρικνώσεων ή παραμορφώσεων. Αυτή η γνώση θα πρέπει να είναι μεγάλης αξίας για τον γιατρό για την αξιολόγηση κάθε ατομικής περίπτωσης και την αναγνώριση των πρώτων σημείων της χειροτέρευσης. Θα πρέπει επίσης να είναι βοηθητική για τον προσεκτικό σχεδιασμό της θεραπείας και των χειρισμών στο σπίτι, που σκοπεύουν στην εξουδετέρωση της ανάπτυξης ανωμάλων προτύπων στάσης και κίνησης στην πιο πρώιμη εμφάνισή τους.

ISBN: 000-001-012-4
Σελίδες: 124

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr