420 ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για την αποκτησή Σωματικών, Πνευματικών, Κοινωνικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού. Στο παιχνίδι αποκτούν τα παιδιά ποικίλες σωματικές, νοητικές, κοινωνικές και δημιουργικές ικανότητες.

Μέσω του παιχνιδιού οι μαθησιακές διαδικασίες συνδυάζονται με διασκέδαση.

Οι παιδαγωγοί έχουν το σημαντικό καθήκον να συνοδεύουν, να παρακινούν και να υποστηρίζουν με επαγγελματικό τρόπο αυτήν τη διαδικασία. Ως προς αυτό προσφέρει αυτό το βιβλίο σημαντικές γνώσεις:

-διευρύνει και εμπλουτίζει την γκάμα παιχνιδιών.

-κατατοπίζει για τις προϋποθέσεις επιτυχίας του παιχνιδιού και της μάθησης μέσω παιχνιδιού και ενισχύει την ικανότητα παιχνιδιού.

Το «420 Παιδικά Παιχνίδια» αποτελεί ένα σημαντικό θεμελιώδες έργο για την επαγγελματική εκπαίδευση και τις σπουδές αλλά δίνει και πολλά εφαλτήρια και ιδέες για την καθημερινή πράξη.

ISBN: 978-960-508-079-2
Σελίδες: 296

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr