Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αντί προλόγου
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Μεθοδολογία - Διδακτική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Σκοπός - Στόχοι
Ψυχοκινητικής και Αθλητικής Αγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Προσαρμογή και ενσωμάτωση στο περιβάλλον μέσω της κίνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ψυχοκινητική αγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Βασικά χαρακτηριστικά βιολογικής ανάπτυξης ηλικίας 4-10 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Μεθοδολογική - Διδακτική διαφοροποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεδοθολογία - Σκοπός - Στόχοι της ψυχοκινητικής αγωγής 4-10 χρό¬νων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Μεθοδολογία - Στόχοι - Περιεχόμενο αθλητικής αγωγής 11-16 χρό¬νων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Εισαγωγικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Πρακτικό μέρος ψυχοκινητικής αγωγής ηλικίας 6-8 χρόνων (Α' και Β' τάξη)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Πρακτικό μέρος ψυχοκινητικής αγωγής ηλικίας 9-10 χρόνων (Γ' και Δ' τάξη)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
Πρακτικό μέρος αθλητικής αγωγής ηλικίας 11-13 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
Πρακτικό μέρος αθλητικής αγωγής ηλικίας 14-16 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
Μεθοδολογία - Στόχοι - Περιεχόμενο Αθλητικής αγωγής 16-18 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
Αξιολόγηση
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN: 960-120-390-7
Σελίδες: 174

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr