ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΘΛΗΣΗ

Η σωστή Διατροφή διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης. Μέσω της σωστής διατροφής, παρέχονται στον αθλητή τα διάφορα θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των Φυσιολογικών προσαρμογών, σαν αποτέλεσμα εφαρμογής των καταλλήλων Αθλητικών (Προπονητικών) Ερεθισμάτων.

Το παρόν εκφράζει την πρακτική διάσταση της διατροφής στην προπονητική, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς Προπονητών, Αθλητών, Αθλητιάτρων, Φυσικοθεραπευτών, Διαιτολόγων και όλων αυτών που ασχολούνται σοβαρά με τον αθλητισμό.

ISBN: 960-220-485-0
Σελίδες: 368

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr