ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Το βιβλίο δε γράφτηκε με τη λογική του μυθιστορήματος, αλλά με στόχο να είναι μία συλλογή από αυτοτελή άρθρα διατροφής. Έτσι, δεν είναι ανά­γκη να διαβάσετε τα κεφάλαια με τη σειρά. Αποτελείται από 2 κύρια μέρη, τη θεωρία και την πράξη. Η κατανόηση και, το σημαντικότερο, η εφαρμο­γή της πράξης δεν απαιτούν την ανάγνωση της θεωρίας, αλλά κάτι τέτοιο θα έκανε την εφαρμογή της πιο σωστή και εξατομικευμένη. Ακόμα και το κάθε κεφάλαιο χωρίζεται νοητά σε ένα εισαγωγικό κομμάτι και σε ένα πρακτικό. Προσπαθώ να δώσω τις κατευθυντήριες οδηγίες όσο πιο ξεκά­θαρα γίνεται προς το τέλος κάθε κεφαλαίου. Αλλά αυτές οι οδηγίες είναι κατά μία έννοια γενικές και έτσι η ανάγνωση και η κατανόηση ολόκληρου του κεφαλαίου θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξατομίκευση των κατευθυ­ντήριων οδηγιών. Δηλαδή, στην εφαρμογή των ιδανικών οδηγιών για τον κάθε αθλητή, σε κάθε άθλημα και σε κάθε περίπτωση.

ISBN: 960-865-184-5
Σελίδες: 186

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr