ΑΣΚΗΣΗ, ΕΥΡΩΣΤΙΑ, ΥΓΕΙΑ

Η προσέγγιση, η νέα αντίληψη του ανά χείρας βιβλίου εστιάζεται στην πορεία και όχι στο προϊόν ή στο στόχο. Πρωταρχική του επιδίωξη δεν είναι η επίτευξη ορισμένου στόχου, αλλά η υιοθέτηση μιας στάση ζωής, όπου η φυσική δραστηριότητα θα είναι ενσωματωμένη στον καθημερινό τρόπο ζωής.

Η χρήση του κλιμακοστασίου αντί του ανελκυστήρα, του βαδίσματος και του ποδηλάτου αντί του αυτοκινήτου είναι μορφές τέτοιας δραστηριότητας.

Το βιβλίο αποβλέπει να αλλάξει τη νοοτροπία των ανθρώπων που διάγουν καθιστική ζωή, και να τους παροτρύνει από αδρανείς να γίνουν δραστήριοι δια βίου, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής τους.

ISBN: 960-812-275-9
Σελίδες: 528

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr