ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ των αθλητικών κινήσεων

Ο αθλητισμός υποστυρίζεται από πολλές επιστήμες που εξετάζουν, ερευνούν και πειραματίζονται με στόχο την εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους στην προπόνηση και τον αγώνα για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων.

Η βιομnχανική του αθλητισμού έχει ως αντικείμενο έρευνας την αθλnτική κίνηση. Με γνώσεις που αντλούνται απο τη Mηχανική, τη Βιολογία και τις νομοτέλειες της κίνησης n βιομηχανική πειραματίζεται για να πραγματώσει τη μοντελοποίηση της αθλnτικής τεχνικής.

Στο βιβλίο του W. Baumann καταγράφονται τα βασικά στοιχεία της βιομnχανικής που βοηθούν τον αθλnτή και τον προπονητή να κατανοήσει τη δομή της κίνησης και να αναλύσει - συγκρίνει τους παράγοντες που την καθορίζουν, για να σχεδιάσει με την σειρά του μια συστηματική, επιστnμονική προπόνηση που δίνει τα εφόδια στον αθλnτή για υψηλή απόδοση.

Επιγραμματικά τα περιεχόμενα αναφέρονται στα εξής:

. βασικές αρχές της βιομηχανικής

. κινηματικά μεγέθη (ορισμός - ανάλυση - παραδείγματα στον

αθλητισμό)

. νομοτέλειες της κίνησης

. μέθοδοι μέτρησης (περιγραφή των κυριότερων σύγχρονων μεθόδων με παραδείγματα)

. ανάλυση της κίνησης

. αθλητική τεχνική

. αθλητικός εξοπλισμός και όργανα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Εισαγωγή

2. Βασικές αρχές της Βιομηχανικής

2.1 Μηχανικές νομοτέλειες

2.1.1 Κινηματική

2.1.1.1 Κινηματικά μεγέθη στη μεταφορική

κίνηση

2.1.1.2 Κινηματικά μεγέθη στην περιστροφική κίνηση

2.1.1.3 Συνισταμένες κινήσεις

2.1.1.4 Γενικές νομοτέλειες της κίνησης

2.1.1.5 Ειδικές νομοτέλειες της κίνησης

2.1.2 Δυναμική

2.1.2.1 Στατική

2.1.2.2 Κινητική

2.2 Βιομηχανική του κινητικού συστήματος

2.2.1 Παθητικό κινητικό σύστημα

2.2.2 Λειτουργικό κινητικό σύστημα

3. Μέθοδοι μέτρησης της Βιομηχανικής

3.1 Γενικές βασικές αρχές

3.1.1 Βασικές έννοιες

3.1.2 Ιδιαιτερότητες των διαδικασιών μέτρησης

3.1.3 Διαχωρισμός των βιομηχανικών διαδικασιών μέτρησης

3.2 Επιμέρους διαδικασίες μέτρησης

3.2.1 Βιομηχανική ανθρωπομετρία

3.2.2 Μέτρηση κινηματικών χαρακτηριστικών

3.2.2.1 ʼμεσες διαδικασίες

3.2.2.1.1 Μέτρηση του χρόνου

3.2.2.1.2 Γωνιομετρία

3.2.2.1.3 Μέτρηση της ταχύτητας

3.2.2.1.4 Μέτρηση της επιτάχυνσης

3.2.2.2 Οπτικές μέθοδοι μέτρησης

3.2.2.2.1 Βασικές αρχές μέτρησης της εικόνας

3.2.2.2.2 Επιμέρους διαδικασίες μέτρησης

3.2.2.2.2.1 Κινηματογραφική τεχνική (κινηματογράφηση)

3.2.2.2.2.2 Τηλεοπτική τεχνική (βιντεογράφηση)

3.2.3 Δυναμομετρια

3.2.4 Ηλεκτρομυογραφία

4. Βιομηχανική της αθλητικής κίνησης

4.1 Αθλητική τεχνική

4.2 Μέθοδοι προπόνησης

4.2.1 Βιομηχανικά συστήματα πληροφόρησης στην προπόνηση

4.2.2 Βιομηχανική αιτιολόγηση των προπονη- τικών μέσων και μεθόδων

4.3 Αθλητικά όργανα και εξοπλισμός

5. Παράρτημα

6. Βιβλιογραφία

ISBN: 960-278-076-2
Σελίδες: 180
Αρχική Τιμή: 14,50 €
Τελική Τιμή: 10,15 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr