ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η παρούσα συγγραφική δουλειά επιχειρεί να προσεγγίσει όλα τα ζητήματα και θέματα που αφορούν τη Διδακτική της Ομαδικής Χειροσφαίρισης στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η θεωρία και η πράξη όλων των αντικειμένων που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση αναλύονται διεξοδικά και δίνουν στον αναγνώστη χρήσιμες πληροφορίες. Το κάθε αντικείμενο διδασκαλίας αναλύεται διεξοδικά και η μεθοδολογία που ακολουθείται συνοδεύεται από πλήθος επεξηγήσεων και εμπεριστατωμένων υποδείξεων με τη μορφή κειμένων, εικόνων και γραφικών αναλύσεων.

ISBN: 978-618-524-216-9
Αρχική Τιμή: 30,00 €
Τελική Τιμή: 27,99 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr